November 19, 2017, 09:41:30 PM

22G Radio Forum


Author Topic: Mera Pyar  (Read 84 times)

0 Replies on Mera Pyar
on: August 03, 2017, 12:23:38 PM

Harman Maan

  • Administrator
  • Newbie
  • Profile
  • *****
  • 27
    • View Profile
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰੱਖ ਹੱਥ ਜਾਨੇ ਮੇਰੀਏ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਲੈ""
ਜਿਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਐ ਧੱੜਕਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਨਾ ਲੈ ਧੱੜਕਦਾ ਏ""
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਏਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਚੰਦਰਾ ਇਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਏ""
ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਔ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੱੜਕਦਾ ਏ"


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?